Ferrero Olejarnia Belsk Duży

Nazwa inwestycji:

Inwestor: Ferrero Polska Sp.z o.o.

Realizacja: 11.2021r. - 04.2023r.

Spółka Przedsiębiorstwo Instalacyjne Unimax Sp. z o.o.  w listopadzie 2021r podpisała kontrakt na wykonanie instalacji sanitarnych w budynku fabryki Ferrero w Belsku Dużym k/Grójca. Wybudowany budynek produkcyjny wraz z pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi o kubaturze ponad 20 tys. m3 to zespół  zbiorników magazynowych na olej roślinny do produkcji wyrobów czekoladowych, hali rozładunku z wieżą odwadniania oleju, pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi. W ramach realizacji inwestycji zostały  wykonane wyszczególnione prace: instalacja wodociągowa i hydrantowa z pompownią, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja sprężonego powietrza, instalacje grzewcze, kotłownia parowa, instalacja chłodu, instalacja wentylacji i klimatyzacji.