baner

 

Historia Przedsiębiorstwa Instalacyjnego Unimax Sp. z o.o.


 1991 Utworzenie Przedsiębiorstwa UNIMAX spółka cywilna jako firmy budowlano instalacyjnej. W pierwszych latach działalności Przedsiębiorstwo świadczyło usługi w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji.

 

1998 Przekształcenie spółki cywilnej w Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. Wraz z rozwojem firmy rozszerzony został zakres usług o instalacje elektryczne i roboty ogólnobudowlane.

 

 2007 Wydzielenie z Przedsiębiorstwa Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. grupy robót ogólnobudowlanych i utworzenie Przedsiębiorstwa Budowlanego UNIMAX Sp. z o.o.


 2011 Wydzielenie z Przedsiębiorstwa Instalacji Budowlanych Unimax S.A. działalności operacyjnej związanej z realizacją robót instalacyjnych i utworzenie Przedsiębiorstwa Instalacyjnego Unimax Sp. z o.o.. W skutek wyżej opisanych zmian organizacyjnych dokonanych w grupie Unimax Przedsiębiorstwo Instalacyjne Unimax Sp. z o.o. w trybie art. 23(1) kp przejęło od Przedsiębiorstwa Instalacji Budowlanych Unimax S.A. pracowników działów operacyjnych, środki trwałe i wyposażenie na potrzeby bieżącej działalności oraz realizowane kontrakty instalacyjne.

 

 2015 Spółka Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. zmienia wizerunek i nazwę, będzie prowadzić działalność pod firmą GRUPA UNIMAX S.A.

 


 

 Więcej o grupie UNIMAX możecie się Państwo dowiedzieć pod poniższymi adresami: