Obiekt Magazynowo-Studyjny Firmy Transcolor w Szeligach

Nazwa inwestycji: "Budowa Obiektu Magazynowo-Studyjnego Firmy Transcolor w Szeligach"

Inwestor: Strabag Sp. z o.o.

Realizacja: 11.2008r. - 06.2009r.

W skład obiektu studyjnego wchodzi: Hala studyjna 1 o powierzchni 1575 m2, hala studyjna 2 o powierzchni 1125 m2  oraz pomieszczenia produkcyjno – socjalne. Z uwagi na specyfikę pracy pomieszczeń studyjnych zaprojektowany został specjalny mobilny system dystrybucji powietrza nawiewnego, umożliwiający zapewnienie optymalnych warunków pracy w studiach telewizyjnych, w zależności od sposobu przygotowania scenografii. Specjalny sposób przygotowania technologii instalacyjnej umożliwia optymalizację /redukcję zapotrzebowania ciepła i chłodu technologicznego do ok. 30% zapotrzebowania w analogii do rozwiązań standardowych. Realizacja obejmowała instalacje wod-kan,c.o.,c.t., chłodu, instalacje wentylacji i klimatyzacji.