Zakład MAN STAR Truck & Buses przy ul. 1 Maja w Starachowicach

Nazwa inwestycji: Wykonanie instalacji sanitarnych w obiektach 5 i 60 na terenie MAN STAR Trucks & Buses Sp. z o.o. Oddział w Starachowicach przy ul. 1 Maja 12

Inwestor: MAN STAR Trucks & Busues Sp. z o.o.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostały m.in. instalacje ogrzewania i wentylacji, instalacje sanitarne.