Magazyn wysokiego składowania Ferrero przy ul. Szkolnej w Belsku Dużym k/Grójca

Nazwa inwestycji: Budowa hali produkcyjnej oraz budowa budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą

Inwestor: Ferrero Polska Sp. z o.o.

Realizacja: 01.2015 – 11.2015

Fabryka Ferrero w Belsku Dużym k/ Grójca realizuje zamówienia na rynek polski, jak również produkuje i konfekcjonuje między innymi na potrzeby Niemiec, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Włoch, Hiszpanii, krajów Europy Wschodniej i Środkowej. Produkty z fabryki w Belsku trafiają też na inne kontynenty do około 60 krajów świata. Zakres naszych prac obejmował wykonanie instalacji wentylacji technologicznej magazynu wysokiego składowania (ponad 38 m wysokości) o powierzchni 5,8 tys. m2, który pomieści prawie 35 tys. palet, budowę hali przeładunkowej o powierzchni 3,6 tys. m2, oraz wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji w budynkach biurowych, hali przeładunkowej, łącznikach m.in.: instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji oddymiania, wodno-kanalizacyjnej, instalacji odwodnienia dachu grawitacyjnej i podciśnieniowej, centralnego ogrzewania, instalację ciepła technologicznego do central wentylacyjnych, instalacji chłodu technologicznego, główną maszynownię chłodu technologicznego.