Osiedle Szaserów przy ul. Tyśmienickiej w Warszawie etap II

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi, garażem podziemnym, niezbędną obsługą komunikacyjną oraz urządzeniami infrastruktury towarzyszącej i elementami małej architektury w Warszawie przy ul. Szaserów / róg Tyśmienickiej

Inwestor: Osiedle Szaserów Sp. z o.o. Projekt II Sp. K.

Realizacja: 07.2012 – 10.2013

Powierzchnia użytkowa: 3 126 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Dodatkowe informacje: Kubatura: 15 110 m3
Liczba mieszkań: 40