Osiedle Szaserów przy ul. Tyśmienickiej w Warszawie etap I

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Tyśmienickiej / Szaserów w Warszawie

Inwestor: Osiedle Szaserów Sp. z o.o.

Realizacja: 07.2012 – 10.2013

Powierzchnia użytkowa: 4 660 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Dodatkowe informacje: Kubatura: 13 798 m3
Liczba mieszkań: 60