„Osiedle Róż” przy ul. Pawiej w Piasecznie etap I

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Pawiej 9

Inwestor: Budownictwo Prestige PM Sp. z o.o. Sp. K.

Realizacja: 03.2011 – 02.2012

Powierzchnia użytkowa: 7 818 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 12

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Dodatkowe informacje: Kubatura: 66 511 m3
Liczba mieszkań: 154

Podczas realizacji zadania wykonane zostały m.in.: instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacji mechanicznej mieszkań, instalacje wentylacji bytowej i oddymiania garażu wraz z automatyką.