Promenada Solna przy ul. Solnej w Kielcach etap II

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi oraz garażem podziemnym, niezbędną obsługą komunikacyjną oraz urządzeniami infrastruktury towarzyszącej i elementami małej architektury w Kielcach przy ul. Planty

Realizacja: 09.2011 – 12.2012

Powierzchnia użytkowa: 4 441 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 6

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Dodatkowe informacje: Kubatura: 19 248 m3
Liczba mieszkań: 43