Promenada Solna przy ul. Solnej w Kielcach etap I

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi oraz garażem podziemnym, niezbędą obsługą komunikacyjną oraz urządzeniami infrastruktury towarzyszącej i elementami małej architektury w Kielcach przy ul. Solnej

Inwestor: Apartamenty Solna Sp. z o.o.

Realizacja: 09.2011 – 12.2012

Powierzchnia użytkowa: 9 908 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych: 6

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Dodatkowe informacje: Kubatura: 43 029 m3
Liczba mieszkań: 93