Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Nazwa inwestycji: Modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Inwestor: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Realizacja: 11.2014 – 10.2015

Modernizacja oddziałów w Pawilonie Somatycznym Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii obejmowała m.in. demontaż starej i wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, hydrantowej, wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji.