„Nowy Baranówek” w Kielcach etap III

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym jako III etap budowy centrum komercyjno-mieszkaniowego "Nowy Baranówek" w Kielcach przy ul. Kwarcianej