„Nowy Baranówek” w Kielcach etap II

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym jako II etap budowy centrum komercyjno-mieszkaniowego "Nowy Baranówek" w Kielcach przy ul. Kwarcianej

Inwestor: Nowy Baranówek II Sp. z o.o.