„Nowy Baranówek” w Kielcach etap I

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Kielcach przy ul. Kwarcianej - I etap budowy osiedla NOWY BARANÓWEK

Inwestor: Nowy Baranówek Sp. z o.o.