Ośrodek Psychiatryczny wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną przy ul. Lwowskiej w Tarnowie

Nazwa inwestycji: Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno-administracyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Realizacja: 01.2015 – 10.2015

Powierzchnia użytkowa: 5 156 m²

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Dodatkowe informacje: Kubatura: 22 715 m²

W ramach inwestycji kompleksowo wykonane zostały: instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wody lodowej, kanalizacji sanitarnej, CWU, hydrantowej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, instalację pary, węzła parowego wraz z automatyką, instalacje ciepła technologicznego do central wentylacyjnych.