Kompleks "Ludwik" przy ul. Staszica w Kielcach

Nazwa inwestycji: Kompleks "Ludwik" przy ul. Staszica w Kielcach

Inwestor: PSS Społem w Kielcach

Realizacja: 09.2011 – 04.2012

Powierzchnia użytkowa: 1 589 m2

Naszą rolą w realizacji inwestycji było m.in. wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z kompletną automatyką, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej wraz z kotłownią.