Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach

Nazwa inwestycji: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zapleczem i salami operacyjnymi w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Realizacja: 11.2012 - 09.2013

Powierzchnia użytkowa: 2 472 m²

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Dodatkowe informacje: Kubatura: 13 241 m3

W ramach realizacji inwestycji wykonywaliśmy kompleksowo m.in.: instalację wody ciepłej i zimnej, instalację wody do celów przeciw pożarowych, instalację centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, pary technologicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką sal operacyjnych, wykonanie zewnętrznych sieci sanitarnych wraz z przyłączami, wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem.