Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej w Lublinie

Nazwa inwestycji: Budowa budynku Biblioteki Głównej przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie jako Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Realizacja: 07.2011 – 06.2012

Powierzchnia budynku: 20 219 m²

Powierzchnia użytkowa: 4 383 m²

Liczba kondygnacji nadziemnych: 5

Inwestycja obejmowała budowę budynku Biblioteki Głównej – Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu oraz przyłączami infrastruktury technicznej. Budynek zaprojektowany jest na nieregularnym rzucie z częścią wyższą na planie okręgu z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi oraz z rozbudowanym przyziemiem. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony północnej. Budynek umiejscowiony jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku Agro2, z którym związany jest za pomocą łącznika komunikacyjnego spinającego budynki od poziomu parteru w górę. Przyziemie i część parteru przeznaczone zostały na magazyny księgozbiorów  i pomieszczenie strefy wejściowej dostępne wejściem głównym. Na wyższych kondygnacjach będą rozmieszczone pomieszczenia wypożyczalni, czytelni oraz pomieszczenia dydaktyczne. W ramach projektu wykonane zostały: instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyja, instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z kompletną automatyką, instalacja centralnego ogrzewania z przyłączem cieplnym, węzeł cieplny wraz z automatyką.