Jagielloński Park i Inkubator Technologii – Life Science przy ul. Bobrzyńskiego w Krakowie

Nazwa inwestycji: „Rozbudowa Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii – Life Science”

Inwestor: Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Realizacja: 05.2012 – 06.2013

Powierzchnia budynku: 4 140,5 m²

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Dodatkowe informacje: Międzynarodowy Certyfikat Jakości BQS (Building Quality Supervision)
Kubatura: 76 957 m3

Jagielloński Park i Inkubator Technologii w Krakowie to nowoczesny kompleks na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w którym miejsce znajdą międzynarodowe przedsiębiorstwa typu LifeScience. Inwestycja obejmowała wykonanie dwóch budynków laboratoryjno biurowych - Bioinkubatora i Parku technologicznego, aranżację wnętrz oraz zagospodarowanie terenu, w tym budowę dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych. W ramach realizacji zadania powierzono nam prace polegające na kompleksowym wykonaniu instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz instalacji wentylacji i chłodu. Wszelkie prace budowlano-montażowe wykonywane przy realizacji inwestycji nadzorowane były przez ekspertów TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., w konsekwencji budynek otrzymał Międzynarodowy Certyfikat Jakości, zgodny ze standardem BQS.