Obiekt Wojskowy

Obiekt Wojskowy na terenie województwa mazowieckiego.

W roku 2023 spółka Przedsiębiorstwo Instalacyjne Unimax Sp.z o.o. podpisała umowę na wykonanie instalacji HVAC w Obiekcie Wojskowym na terenie województwa mazowieckiego.

Termin realizacji:09.2023r. - 09. 2025r.