Ferrero Olejarnia

Ferrero Olejarnia Belsk Duży

źródło: Materiały prasowe

 

W listopadzie bieżącego roku spółka Przedsiębiorstwo Instalacyjne Unimax Sp. z o.o. podpisała kontrakt na wykonanie instalacji sanitarnych w budynku fabryki Ferrero w Belsku Dużym. Będzie to budowa zespołu zbiorników magazynowych na olej roślinny do produkcji wyrobów czekoladowych, hali rozładunku z wieżą odwadniania oleju, pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi. W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana: instalacja wodociągowa i hydrantowa z pompownią, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja sprężonego powietrza, instalacje grzewcze, kotłownia parowa, instalacja chłodu, instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Zamawiający: Adamietz Sp. z o.o.

Termin realizacji: 11.2021r. - 12.2022r.