"Nowy Baranówek" w Kielcach etap V

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym jako V etap budowy centrum komercyjno-mieszkaniowego "Nowy Baranówek" w Kielcach przy ul. Kwarcianej

Inwestor: Unimax Development Sp. z o.o. Baranówek Sp. K.