Piękna 20 w Warszawie - realizacja aranżacji

W marcu 2018 r. spółka wygrała kontrakt na realizację robót aranżacyjnych w remontowanym budynku biurowym przy ul. Pięknej 20 w Warszawie. Wykonane zostaną intalacje wod-kan oraz HVAC na piętrach 0-3. Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2018 r.