Zabytkowa kamienica przy ul. Foksal w Warszawie

Spółka  w październiku 2017 r. podpisała umowę na realizację dostawy i montażu instalacji HVAC i sanitarnej dla potrzeb resturacji dwóch zabytkowych, przedwojennych kamienic przy ul. Foksal 13/15 w Warszawie. Planowane zakończenie realizacji: grudzień 2018 r.